Wybierając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizowanie wykorzystania witryny oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji przeczytasz w naszejPolityce prywatności

Gospodarka o obiegu zamkniętym w produkcji opakowań

January 31, 2024

Współczesne społeczeństwo operuje w ramach linearnego modelu konsumpcji (acquire-process-dispose), który charakteryzuje się brakiem zrównoważonego podejścia. Taki schemat dominuje we wszystkich systemach produkcji. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym sugeruje, że zamiast eliminować zużyte produkty, powinniśmy je efektywnie ponownie wykorzystać. Rozmawiamy tu o modelu przemysłowym, który powstał z zamiarem wielokrotnego przetwarzania. Kluczowe jest uwzględnienie tego podejścia już na etapie projektowania opakowań.

W kontekście tej ewolucji, W&B zdefiniowała nowe standardy jako aktywny uczestnik tej transformacji w podejściu do produkcji. Opakowanie nie jest już jedynie barierą ochronną; staje się integralnym elementem cyklu życia produktu. W&B skupia się na projektowaniu opakowań zmyślą o ich roli jako kluczowym elemencie w zamkniętym obiegu surowców, umożliwiając łatwą regenerację i przekształcenie.

W praktyce oznacza to odejście od jednorazowego użytku na rzecz trwałej wartości. W&B, zainspirowane filozofią gospodarki o obiegu zamkniętym, wdraża strategie i materiały, które przekształcają każdy produkt w element katalizujący kolejne etapy w zharmonizowanym procesie zrównoważonego przetwarzania. Działając w duchu innowacji, firma nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą uczynić z każdego opakowania element składowy efektywnego i ekologicznego cyklu życia produktu.

Trafne podejście do projektowania stanowi fundamentalny element Gospodarki O Obiegu Zamkniętego (GOZ) i jest wręcz sercem tej koncepcji. Tradycyjne podejście do projektowania, analogiczne do tradycyjnej konsumpcji, skupia się wyłącznie na potrzebach końcowego konsumenta. Jednak, kiedy myślimy o projektowaniu w kontekście GOZ, musimy poszerzyć nasze spojrzenie. Oprócz uwzględnienia potrzeb odbiorcy finalnego produktu, musimy zrozumieć wpływ, jaki nasz produkt wywiera na wszystkie etapy łańcucha dostaw oraz jego uczestników. Konieczne jest również identyfikowanie i skuteczne radzenie sobie z niezamierzonymi konsekwencjami wprowadzenia naszego produktu do obiegu.

W tym kontekście, Fundacja Ellen MacArthur niedawno opracowała model oparty na trzech kluczowych zasadach, które stanowią kamień węgielny dla firm, takich jak W&B. Pierwsza zasada kładzie nacisk na takie podejście do projektowania, które eliminuje generowanie odpadów i zanieczyszczeń. W praktyce oznacza to, że nasze produkty muszą być zoptymalizowane pod kątem minimalizacji wpływu na środowisko. Jeśli unikamy generowania odpadów, nasze produkty automatycznie stają się bardziej przyjazne dla środowiska, poprzez możliwość efektywnego przetwarzania i ponownego wykorzystania.

Druga zasada skupia się na ciągłym, cyklicznym wykorzystywaniu produktów i materiałów. W kontekście GOZ, to oznacza, że nasze produkty powinny być zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu i wielokrotnym przetwarzaniu. Odpowiednia trwałość komponentów staje się kluczowym elementem, zgodnie z koncepcją obiegu zamkniętego.

Trzecia zasada koncentruje się na konieczności regeneracji systemów naturalnych. W praktyce oznacza to, że energia potrzebna do zasilenia cyklu produkcji powinna pochodzić z odnawialnych źródeł. W&B, inspirując się tym modelem, dąży do minimalizacji śladu węglowego poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej w procesach produkcyjnych.

W rezultacie, podejście W&B do projektowania harmonizuje z zasadami GOZ, prowadząc do tworzenia produktów, które nie tylko spełniają oczekiwania konsumentów, ale także wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko.

Nasi technolodzy, zdając sobie sprawę z zasad Gospodarki O Obiegu Zamkniętym (GOZ), opracowali tzw. Zasady Projektowania w Obiegu Zamkniętym – zestaw przepisów kształtujących projektowanie opakowań zgodnie z ideą GOZ. Stanowi to adaptację modelu GOZ stworzonego przez Fundację Ellen MacArthur, dostosowaną do realiów branży opakowań. Hierarchia postępowania z odpadami skupia się tu na trzech strategicznych elementach, definiujących sposób postępowania:

 1. Tworzenie:
   
 • Optymalizacja wykorzystania surowców i konstrukcji produktu, uwzględniająca cykl dostaw i obiegowy charakter wykorzystanych materiałów (w 100% nadających się do regeneracji, recyklingu lub biodegradacji).
 1. Eksploatacja:
   
 • Ponowne wykorzystanie produktu w niezmienionej formie, zwrot w celu ponownego wykorzystania lub zmiana przeznaczenia.
 1. Odzyskiwanie:
   
 • Projektowanie opakowań w sposób, który ułatwia recykling i/lub odzyskiwanie.

Te nowe zasady projektowania opakowań w GOZ stanowią fundament praktyki naszych projektantów. Stają się one integralną częścią procesu projektowania, proaktywnie wpływając na naszą współpracę z klientami.

Zasady projektowania opakowań w GOZ:

 1. Ochrona  marek oraz produktów:
   
 • Opakowanie stanowi skuteczną ochronę przed fizycznym uszkodzeniem, zniszczeniem (uderzenie w wyniku upadku, wibracje) i wpływem warunków zewnętrznych (temperatura, wilgotność, kurz).
 •  
 • Chroni także użytkowników przed potencjalnymi obrażeniami, dzięki odpowiedniej ergonomii i łatwości obsługi.
 1. Optymalizacja materiałów oraz konstrukcji:
   
 • Unikanie nadmiernego użycia materiału, z naciskiem na optymalizację wykorzystania materiałów opakowaniowych, co przekłada się na oszczędność zasobów i ograniczenie generowania odpadów.
 1. Eksploatacja i odzyskiwanie materiałów:
   
 • Kładzenie nacisku na jakość, trwałość i możliwość recyklingu w celu wydłużenia okresu eksploatacji opakowań i materiałów, eliminując jednocześnie      generację odpadów.
 1. Maksymalizacja wydajności w łańcuchu dostaw:
   
 • Odpowiednie zaprojektowane opakowania wspierają efektywność łańcucha dostaw, od producenta do klienta końcowego. Obejmuje to optymalizację      przechowywania, magazynowania, aż po fabryki klienta, linie pakowania i poprawę ergonomii.

 

Jedną z naszych zasad jest szukanie lepszych rozwiązań we współpracy z klientami. Po pierwsze, dokładamy wszelkich starań, by upewnić się, że każdy projektant wie, w jaki sposób wdrożyć przyjęte zasady.

A czy klientom faktycznie na tym zależy?

Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych klientów ma duże ambicje w kontekście realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Możemy im pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów dostarczając odpowiednie rozwiązania w obszarze opakowań.

Coraz większa liczba klientów przywiązuje ogromna wagę do zrównoważonego rozwoju i zmniejszania wpływu naturalne. Im młodsze pokolenie, tym chętniej wybiera rozwiązania ekologiczne i jest nawet skłonne więcej zapłacić za produkt zrównoważony.

Zapraszamy do kontaktu
Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą
Kontakt